Trà Thái Nguyên: Phát triển chè trở thành cây làm giàu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới

Chè Thái Nguyên: Để thực hiện được các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể do Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra đối với cây chè, UBND tỉnh đã chủ trương và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa cây chè phát triển, đưa thương hiệu chè Thái vươn ra thị trường thế giới. Hướng tới Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 2, năm 2013,  giới thiệu bài viết của đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thái Nguyên là trung tâm vùng trung du miền núi Bắc Bộ, là vành đai quan trọng và là cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội. Trên mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa này đã chắt chiu nuôi dưỡng cây chè, để có những sản phẩm đặc sản trà “đệ nhất”. Cây chè đã từng được xác định là cây xóa đói giảm nghèo và ngày nay nó đang trở thành cây làm giàu của người dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên.

 

Người dân hái chè ở vùng chè Tân Cương Thái Nguyên

Với tổng diện tích khoảng 19.000 ha, tỉnh Thái Nguyên hiện là tỉnh có sản lượng chè lớn nhất cả nước đạt 190.000 tấn/năm và trà đã trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Là một vùng đất bán sơn địa, nửa đồng, nửa núi, thổ nhưỡng và khí hậu đã hội tụ những điều kiện thuận lợi nhất để cây chè phát triển. Bàn tay và khối óc của người dân vùng chè đã kết hợp với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật đã tạo ra động lực mới, tạo ra vị thế mới cho cây chè của tỉnh Thái Nguyên trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ mới. 

Trong các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, mục tiêu và giải pháp phát triển cây chè luôn được Đại hội dành thời gian thảo luận. Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 -2015 đã thêm một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán quan tâm và tạo mọi điều kiện để cây chè phát triển, có vị trí xứng đáng trong tiến trình chuyển đổi cơ cấu nội ngành nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII bằng những chương trình, kế hoạch, đồng thời tổ chức thực hiện và giao cho các sở, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, các HTX và làng nghề sản xuất chè bám sát các mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra, xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trong đó có Đề án nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015. Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 60% diện tích chè giống mới, sản lượng có thể đạt 200.000 tấn trở lên có nhiều làng nghề và doanh nghiệp sản xuất chè có thương hiệu mạnh trên thị trường, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh sản xuất chế biến che thai nguyen theo hướng nâng cao chất lượng, nâng cao giá trị và an toàn sản phẩm.

Để thực hiện được các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể do Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra đối với cây chè, UBND tỉnh đã chủ trương và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa cây chè phát triển, đưa thương hiệu chè Thái vươn ra thị trường thế giới. Một trong những giải pháp đó là:

Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá về nhãn hiệu tập thể chè và các sản phẩm Trà trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các diễn đàn để mọi người dân và du khách trong nước và quốc tế biết về chè Thái Nguyên, Văn hòa trà Thái Nguyên.

Thái Nguyên đang tiếp tục thực hiện việc đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sản xuất chè an toàn trong sản xuất và chế biến. Tỉnh tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống chè, thay thế diện tích chè năng suất, chất lượng thấp bằng những giống chè mới có năng suất, chất lượng cao theo hướng: Tạo nguồn nguyên liệu sản xuất tra thai nguyen xanh chất lượng cao; hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến chè theo quy trình Viet Gap và tiêu chuẩn quốc tế .

Tỉnh Thái Nguyên sẽ duy trì, củng cố chế biến chè thủ công truyền thống, gắn với văn hóa, làng nghề sản xuất, chế biến chè. Tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong khâu chế biến chè theo hướng công nghiệp hiện đại có quy mô phù hợp với sản xuất, chế biến chè ở tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tập trung cho khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo hướng chế biến sâu các sản phẩm Trà của tỉnh Thái Nguyên nhằm tăng tiêu thụ, tăng giá trị, gia tăng sản phẩm chè Thái Nguyên cho tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Sản phẩm Trà Thái Nguyên đã trở thành mặt hàng danh tiếng, được lưu truyền rộng rãi. Kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống, giá trị sản phẩm và danh tiếng đã tạo ra thương hiệu mạnh cho sản phẩm Trà Thái Nguyên. Để bảo đảm sự phát triển bền vững cho thương hiệu Trà Thái Nguyên, biến thương hiệu thành một trong những giá trị cốt lõi của sản phẩm, Thái Nguyên đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của trà Thái Nguyên. Đối với tỉnh Thái Nguyên nói chung và trà Thái Nguyên nói riêng thì việc triển khai Đề án sẽ phục dựng, tạo lập và phát huy giá trị, nét sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo của tỉnh, giúp người dân có cuộc sống vật chất, tinh thần phong phú, văn minh, phát triển mạnh mẽ cây chè, phát triển thương hiệu Trà Thái Nguyên đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa Trà Việt tới đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế

tra thai nguyen

Thái Nguyên đã sẵn sàng cho Festival Trà Thái Nguyên

Một trong những nội dung quan trọng của Đề án là việc định kỳ 2 năm một lần Thái Nguyên tổ chức Festival Trà Thái Nguyên. Trên cơ sở thành công của Festival trà Quốc tế Thái Nguyên-Việt Nam năm 2011, Thái Nguyên đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công Festival trà Thái Nguyên-Việt nam lần thứ hai năm 2013./.

 

Theo Thainguyen.gov.vn

Viết bình luận: