Trà Tân Cương Silver

Trà Tân Cương Silver (100gr)

Trà Tân Cương Silver (100gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Silver - Sản phẩm...

Trà Tân Cương Silver (200gr)

Trà Tân Cương Silver (200gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Silver - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái...

Trà Tân Cương Silver (300gr)

Trà Tân Cương Silver (300gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Silver -...

Trà Tân Cương Silver (500gr)

Trà Tân Cương Silver (500gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Silver - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100%...