Trà Tân Cương Green

Trà Tân Cương Green (100gr)

Trà Tân Cương Green (100gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Green - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100%...

Trà Tân Cương Green (200gr)

Trà Tân Cương Green (200gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Green - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ...

Trà Tân Cương Green (300gr)

Trà Tân Cương Green (300gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Green - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ...

Trà Tân Cương Green (500gr)

Trà Tân Cương Green (500gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Green - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được...