Trà Tân Cương Đặc Sản

Trà Tân Cương Đặc Biệt (100gr)

Trà Tân Cương Đặc Biệt (100gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Đặc Sản - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương...

Trà Tân Cương Đặc Biệt (200gr)

Trà Tân Cương Đặc Biệt (200gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Đặc Sản - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương...

Trà Tân Cương Đặc Sản (100gr)

Trà Tân Cương Đặc Sản (100gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Đặc Sản - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên,...

Trà Tân Cương Đặc Sản (200gr)

Trà Tân Cương Đặc Sản (200gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Đặc Sản - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái...