Trà Tân Cương Bình Dân

Trà Tân Cương Bình Dân (1 kg)

Trà Tân Cương Bình Dân (1 kg)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà PHÚC VÂN TIÊN - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản Thái Nguyên. ...

Trà Tân Cương Bình Dân (500gr)

Trà Tân Cương Bình Dân (500gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà PHÚC VÂN TIÊN - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản Thái Nguyên. ...

Trà Tân Cương Bình Dân (200gr)

Trà Tân Cương Bình Dân (200gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà PHÚC VÂN TIÊN - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản Thái Nguyên. ...

Trà Tân Cương Bình Dân (100gr)

Trà Tân Cương Bình Dân (100gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà PHÚC VÂN TIÊN - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản Thái Nguyên. ...