Trà Nõn Tôm số 1 Tân Cương

Trà Nõn Tôm số 1 (1kg)

Trà Nõn Tôm số 1 (1kg)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT: - Tên sản phẩm: Trà Nõn Tôm số 1 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên,...

Trà Nõn Tôm số 1 (500gr)

Trà Nõn Tôm số 1 (500gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà Nõn Tôm số 1 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương...

Trà Nõn Tôm số 1 (200gr)

Trà Nõn Tôm số 1 (200gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà Nõn Tôm số 1 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ...

Trà Nõn Tôm số 1 (100gr)

Trà Nõn Tôm số 1 (100gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà Nõn Tôm số 1 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ...