Trà Tân Cương Thượng Hạng

Trà Tân Cương Thượng Hạng 100gr

Trà Tân Cương Thượng Hạng 100gr

Liên hệ

Trà Tân Cương Thượng Hạng 100gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% bằng nguồn nguyên liệu chè búp tươi tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên sạch và an toàn, được sản xuất hoàn toàn theo tiêu chuẩn VietGap, cho chất lượng tốt...

Trà Tân Cương Thượng Hạng 200gr

Trà Tân Cương Thượng Hạng 200gr

Liên hệ

Trà Tân Cương Thượng Hạng 200gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% bằng nguồn nguyên liệu chè búp tươi tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên sạch và an toàn, được sản xuất hoàn toàn theo tiêu chuẩn VietGap, cho chất lượng tốt...

Trà Tân Cương Thượng Hạng (500gr)

Trà Tân Cương Thượng Hạng (500gr)

Liên hệ

Trà Tân Cương Thượng Hạng 500gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% bằng nguồn nguyên liệu chè búp tươi tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên sạch và an toàn, được sản xuất hoàn toàn theo tiêu chuẩn VietGap, cho chất lượng tốt...

Trà Tân Cương Thượng Hạng (1 kg)

Trà Tân Cương Thượng Hạng (1 kg)

Liên hệ

Trà Tân Cương Thượng Hạng 1kg: Là sản phẩm được sản xuất 100% bằng nguồn nguyên liệu chè búp tươi tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên sạch và an toàn, được sản xuất hoàn toàn theo tiêu chuẩn VietGap, cho chất lượng tốt...