Trà Tân Cương Hảo Hạng

Trà Tân Cương Hảo Hạng 500gr

Trà Tân Cương Hảo Hạng 500gr

Liên hệ

Trà Tân Cương Hảo Hạng 500gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc, có giá cả và chất lượng đảm bảo tương đồng với nhau. Đơn vị chúng tôi là HTX chuyên sản...

Trà Tân Cương Hảo Hạng 100gr

Trà Tân Cương Hảo Hạng 100gr

Liên hệ

Trà Tân Cương Hảo Hạng 100gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc, có giá cả và chất lượng đảm bảo tương đồng với nhau. Đơn vị chúng tôi là HTX chuyên sản xuất và...

Trà Tân Cương Hảo Hạng 200gr

Trà Tân Cương Hảo Hạng 200gr

Liên hệ

Trà Tân Cương Hảo Hạng 200gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc, có giá cả và chất lượng đảm bảo tương đồng với nhau. Đơn vị chúng tôi là HTX chuyên sản xuất và...

Trà Tân Cương Hảo Hạng (1kg)

Trà Tân Cương Hảo Hạng (1kg)

Liên hệ

Trà Tân Cương Hảo Hạng 1kg: Là sản phẩm được sản xuất 100% tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc, có giá cả và chất lượng đảm bảo tương đồng với nhau. Đơn vị chúng tôi là HTX chuyên sản xuất và...