Trà Tân Cương Lộc Xuân

Trà Tân Cương Lộc Xuân (1kg)

Trà Tân Cương Lộc Xuân (1kg)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai 777 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Lộc Xuân (500gr)

Trà Tân Cương Lộc Xuân (500gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai 777 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Lộc Xuân (200gr)

Trà Tân Cương Lộc Xuân (200gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai 777 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Lộc Xuân (100gr)

Trà Tân Cương Lộc Xuân (100gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai 777 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...