Trà Tân Cương Tiến Vua

Trà Đinh Tiến Vua (1kg)

Trà Đinh Tiến Vua (1kg)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT: - Tên sản phẩm: Trà Đinh số 1 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100%...

Trà Đinh Tiến Vua (500gr)

Trà Đinh Tiến Vua (500gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà Đinh số 1 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản Thái Nguyên. ...

Trà Đinh Tiến Vua (200gr)

Trà Đinh Tiến Vua (200gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà Đinh số 1 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng...

Trà Đinh Tiến Vua (100gr)

Trà Đinh Tiến Vua (100gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà Đinh số 1 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng...