Trà Tân Cương Búp Vàng

Trà Tân Cương Gold (100gr)

Trà Tân Cương Gold (100gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Gold - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100%...

Trà Tân Cương Gold (200gr)

Trà Tân Cương Gold (200gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Gold - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ...

Trà Tân Cương Gold (1kg)

Trà Tân Cương Gold (1kg)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Gold - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100%...

Trà Tân Cương Gold (500gr)

Trà Tân Cương Gold (500gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Gold - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè...