Nuôi cá nước ngọt VietGAP

Chè Thái Nguyên Năm 2014, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình “Nuôi cá nước ngọt theo tiêu chuẩn VietGAP” tại 8 điểm thuộc 8 huyện, thị trong tỉnh.

Quy mô 0,74 ha/điểm, mỗi điểm 3 hộ nuôi cá chép, trắm, rô phi đơn tính; mật độ nuôi 3 con/m2.

Các hộ đã tuân thủ quy trình kỹ thuật, đạt yêu cẩu đề ra. Sau 7 tháng nuôi, tỷ lệ cá song đạt 75%, khi thu hoạch cỡ cá đạt 0,4- 0,8 kg/con, năng suất 9 tấn/ha. Mô hình có nhiều ưu điểm là cá ít bị bệnh, chi phí thuốc kháng sinh giảm, cá nhanh lớn, thời gian nuôi ngắn,tỷ lệ sống cao, tăng năng suất,chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng giảm, từ đó giảm chi phí trong chăn nuôi, giảm ô nhiễm môi trường. Nuôi theo VietGAP, cá có màu sang bóng, mình dầy, thịt thơm ngon.

Viết bình luận: