Nâng cao trình độ quản lý – đào tạo, thu hút nguồn lực phát triển tiềm năng, thế mạnh cây chè

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định: "Cây chè Thái Nguyên là cây thế mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, chuyển đổi diện tích chè bằng các giống mới theo hướng tạo vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến; quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp vùng nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 6% trở lên". Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên.

Hiện nay, cây chè đã được phát triển ở 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, với diện tích trên 130 nghìn ha, sản phẩm trà ngày càng đa dạng, chất lượng được nâng lên, không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, mà còn được xuất khẩu tới 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, hằng năm xuất khẩu trên 135 nghìn tấn, giá trị đạt gần 200 triệu USD.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên

Cùng với các tỉnh, thành có thế mạnh về cây chè, sản phẩm trà của Thái Nguyên đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước và ở xuất khẩu sang một số thị trường Quốc tế. Hiện nay tất cả các huyện, thành, thị của Thái Nguyên, người dân đều tham gia trồng và chế biến chè; diện tích trồng chè hiện có trên 18.000 ha, đứng thứ hai sau tỉnh Lâm Đồng; là tỉnh dẫn đầu về sản lượng chè trong cả nước, đạt khoảng 185.000 tấn/năm, trong đó xuất khẩu 7.200 tấn sang các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Srilanca, Nhật Bản, Pakistan… chiếm 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu chè cả nước. Ngoài ra, chè Thái Nguyên đã có mặt ở thị trường của trên 50 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Qua các kỳ Đại hội, tỉnh Thái Nguyên xác định: “Cây chè Tân Cương Thái Nguyên là cây thế mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao”, giúp người nông dân có thu nhập ổn định, nhiều hộ gia đình thoát nghèo và làm giầu từ nghề trồng chè. Trong những năm qua, các địa phương có thế mạnh về cây chè đã quan tâm đầu tư, huy động các thành phần kinh tế tham gia trồng chè, sản xuất, chế biến các sản phẩm trà.

Thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Tập trung các nguồn lực của xã hội, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt những nội dung cơ bản của Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó sản phẩm chè là sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Mục tiêu, nhiệm vụ, chủ yếu là: Bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, chế biến nông sản; có chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nghề cho nông dân. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng; chuyển đổi diện tích chè bằng các giống mới theo hướng tạo vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến.

Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên, Việt Nam 2011 đã tổ chức thành công, sản phẩm trà Thái Nguyên nói riêng, trà Việt Nam nói chung đã được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến; nhiều làng nghề chè trong tỉnh được công nhận, những người trồng chè đã tự nâng cao ý thức trong sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng chè thành phẩm, ý thức rõ ràng hơn về nhãn mác và thương hiệu sản phẩm; các hộ gia đình, doanh nghiệp đã có sự phối hợp liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tại Liên hoan Trà, các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển ngành chè Việt Nam; đồng thời, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất, nhà chế biến, xuất nhập khẩu, người tiêu dùng, tìm kiếm những cơ hội hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng và quảng bá thương hiệu trà Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên; đó vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội; qua đó khích lệ sáng tạo các giá trị văn hoá mới; giới thiệu giá trị văn hoá Trà Việt Nam với đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế; thực hiện giao lưu, hợp tác với các dân tộc Việt Nam và trên thế giới, làm phong phú các hoạt động văn hoá, du lịch, dịch vụ liên quan đến chè Thái Nguyên, gắn kết các khu, điểm du lịch của tỉnh để có thể kết nối, hình thành tua, tuyến du lịch nội tỉnh và với các tỉnh đến với Festival Trà Thái Nguyên. Các ngành cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ cho cán bộ, các nhà nghiên cứu văn hoá; đào tạo kỹ năng, nghề nghiệp, văn hoá ứng xử, giao tiếp và trình diễn nghệ thuật mời trà, thưởng trà, nhằm xây dựng và bảo vệ thương hiệu Trà Thái Nguyên để Thái Nguyên thực sự trở thành vùng chè nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Festival trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ hai sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2013, các địa phương cần đẩy mạnh việc sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với đặc thù, tập quán canh tác từng địa phương để nâng cao năng xuất, chất chế biến chè; chú trọng phát triển các loại chè đặc sản, vùng chè truyền thống. Thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh các làng nghề, gắn kết người trồng chè với các nhà doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, quan tâm phát triển hạ tầng gắn việc phát triển nghề trồng chè với xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan chuyên môn cần phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất chế biến chè; đồng thời, tăng cường hỗ trợ về quy trình sản xuất chè an toàn Viet GAP cho người dân; tiếp tục đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp, từ đó giúp cho sản phẩm trà Thái Nguyên khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường trong nước và Quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập và phát triển.

Viết bình luận: