Làm tốt vai trò cầu nối văn hóa trà Thái Nguyên

Chè Thái Nguyên - Từ khi hợp nhất đến nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tạo nên một sức bật mới, cách làm mới đầy hiệu quả, đưa sự nghiệp của ngành có nhiều bước phát triển mang tính chất đột phá cả về bề nổi và chiều sâu. Một trong những dấu ấn ấy là đã làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của nhiều sự kiện văn hóa trong đó Liên hoan Trà Quốc tế Thái Nguyên – Việt Nam là một ví dụ.

Năm 2011, được sự cho phép của Chính phủ, Liên hoan Trà Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Thái Nguyên vinh dự là tỉnh đăng cai tổ chức. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên được giao là cơ quan thường trực. Xác định đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Tỉnh ủy, UBND đã tin tưởng giao cho ngành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tham mưu xây dựng các đề án, văn bản, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, phối hợp với các ngành, các cấp, các đơn vị tổ chức sự kiện để tổ chức thành công Liên hoan. Thành công của Liên hoan đã góp phần quan trọng quảng bá văn hóa và sản phẩm trà của Việt Nam nói chung, Thái Nguyên nói riêng đến với đông đảo bạn bè và du khách trong nước và quốc tế; thúc đẩy phát triển quy mô sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Tân Cương Thái Nguyên, thu hút các nhà đầu tư, xúc tiến các hoạt động liên doanh liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành chè Thái Nguyên và Việt Nam. Nhiều làng nghề chè đã trở thành những điểm du lịch sinh thái thu hút được đông đảo du khách khi đặt chân đến Thái Nguyên. Thương hiệu Trà Thái Nguyên đã được bạn bè trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được từ sau Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ nhất, ngày 22/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 203/QĐ- TTg phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên. Chính vì vậy, Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, năm 2013 lần này được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với cây chè và sản phẩm trà, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh cây chè, các sản phẩm và văn hóa Trà Thái Nguyên nói riêng, trà Việt Nam nói chung, tiếp tục khẳng định thương hiệu “Đệ nhất danh trà” với du khách trong nước và quốc tế; tăng cường mối quan hệ liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phát triển cây chè, sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm trà với các tỉnh bạn, mở rộng giới thiệu sản phẩm trà trong khu vực và trên thị trường quốc tế, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của chè Thái Nguyên, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn bền vững, hiện đại. Với ý nghĩa quan trọng đó ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai các hoạt động được Ban Tổ chức giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Festival, tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực như du lịch cộng đồng, văn hóa văn nghệ, chỉnh trang các điểm du lịch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón du khách.... góp phần xây dựng một kỳ Festival thành công, hiệu quả. Có thể nói, với vai trò, nhiệm vụ của mình, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyênđã triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng những kỳ Festival thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè trong và ngoài nước, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Thái Nguyên, từng bước mở rộng giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế./.

Viết bình luận: