Huyện Phổ Yên tích cực khai thác, phát triển tiềm năng cây chè Thái Nguyên

Phổ Yên tích cực khai thác, phát triển tiềm năng cây chè Thái Nguyên chất lượng cao. (05/08/2011 01:58 CH)

Trong những năm qua, cây chè ở các xã miền núi của huyện Phổ Yên đã trở thành cây thế mạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người nông dân tăng thu nhập trong phát triển kinh tế vườn đồi.

 Phổ Yên có diện tích đất tự nhiên là 25.667,63 ha. Địa hình được chia làm hai vùng rõ rệt gắn liền với tập quán sản suất của người nông dân. Vùng 1 gồm các xã vùng ngoài có địa hình khá bằng phẳng, tập trung sản suất lúa và các loại rau mầu, vùng 2 là các xã vùng núi có nhiều tiềm năng thế mạnh  phát triển các loại cây ăn qủa, phát triển lâm nghiệp và cây chè Thái Nguyên đã và đang khẳng định là cây trồng chủ lực trong giảm nghèo, cây làm giàu đang còn nhiều tiềm năng rộng mở tại Phổ Yên .

Xác định thế mạnh của cây chè, hơn 10 năm trở lại đây, huyện Phổ Yên đã có dự án phát triển cây chè nhằm triển khai những chính sách cụ thể đến người dân để chuyển đổi cơ cấy và mở rộng diện tích loại cây trồng này. Thực hiện  chủ trương của  tỉnh Thái Nguyên về phát triển cây chè, với mục tiêu đến năm 2010 diện tích  cây chè  cành chiếm 50% trong cơ cấu diện tích cây chè của toàn tỉnh; Phổ Yên đã xây dựng kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng của huyện Phổ Yên phấn đấu đến năm 2010 thì 100% diện tích chè trồng  mới, trồng lại của huyện Phổ Yên  được trồng bằng giống chè cành. Đây có thể coi là một lợi thế lớn của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương trong phát triển cây chè. Tuy nhiên, cho đến nay diện tích chè của huyện Phổ Yên chủ yếu là chè trung du chiếm 61 % diện tích chè toàn huyện, đây là giống chè cho năng suất từ 70-80 tạ/ ha / năm, chất lượng thấp hơn so với một số giống chè mới trồng bàng cành và qua khai thác nhiều năm nên một số nương chè đã xuống cấp cho năng suất thấp. Từ năm 2001 đến nay, thực hiện đề án sản suất chế biến tiêu thụ chè Thái Nguyên, huyện Phổ yên đã trồng mới được 600 ha chè cành với các giống LDP1, TRi777, Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, PT95 ... những giống chè này bước đầu cho thấy khá  phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất của người nông dân và cho năng suất cao, chất lượng tốt, năng suất bình quân đạt 100 tạ / ha/ năm, giá bán cao hơn chè trung du từ 1,2 – 1,5lần.

Theo số liệu thống kê của Ban quản lý dự án chè Phổ Yên; Diện tích đất quy hoạch cho trồng chè trong toàn huyện khoảng 2.604 ha, trong phần diện tích này, nhân dân đã trồng được 1.759,75 ha. Trong đó, cây chè tập trung phần lớn ở các xã Thành Công, Phúc Thuận Minh Đức và xã Phúc Tân. Ngoài ra đất quy hoạch cho trồng chè còn nằm rải rác ở các xã thị trấn khác trong huyện. Như vậy, đến nay vẫn còn khoảng gần 1000 ha đất quy hoạch cho trồng và phát triển cây chè, một lợi thế về đất đai lớn dành cho sản xuất hàng hóa và phát triển cây công nghiệp ở nông thôn Phổ Yên.

Để cây chè phát triển theo hướng nâng cao năng suất, sản lượng và tăng thu nhập cho người trồng chè. Huyện Phổ Yên đã duy trì hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện dự án chè gồm Phó chủ Tịch UBND huyện và các ngành như Phòng NN & PTNT, Khuyến nông, Ngân hàng, hội Nông Dân, hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, UBND các xã Thị trấn. Từ năm 2001 đến nay, huyện Phổ Yên luôn có 3 cán bộ của Ban quản lý dự án chè tỉnh Thái Nguyên công tác tại huyện đồng thời có các cán bộ  của Phòng NN và Trạm khuyến nông tham gia. Để dự án tiếp cận sâu tới từng xóm, từng hộ dân cư ở các xã thị trấn, Ban quản lý dự án huyện  đã giao cho cán bộ 248, hội nông dân là cán bộ theo dõi dự án trên địa bàn xã để phối hợp thực hiện. Cùng với đội nbgux cán bộ kỹ thuật luôn bám nắm địa bàn, hàng năm tổ chức khoảng 30 lớp tập huấn cho từ 1200-1500 lượt hộ nông dân tham gia. Qua đó giúp người tròng chè áp dụng đúng đủ tiến bộ kỹ thuật vaò sản xuất, nâng cao sản lượng và chất cây chè.  Về Chính sách cho phát triển cây chè, huyện Phổ Yên đã dành ngân sách, từng bước ưu tiến tối đa khuyến khích người dân chuyển đổi và trồng mới cây chè theo hướng đưa cây chè giống mới có nhiều ưu điểm như chè lai LDP1. Tri 777, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên vào sản xuất. Đi kèm với đó là những chính sách hỗ trợ cụ thể: Trước năm 2010 nhà nước hỗ trợ kinh phí cho xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ khoảng 30% giá giống cho hộ nông dân và kinh phí tập huấn kỹ thuật. Giai đoạn từ năm 2010 – 2015, nhà nước hỗ trợ 100% giá giống cùng kinh phí tập huấn kỹ thuật và kinh phí xây dựng mô hình sản xuất chè Thái Nguyên theo tiêu chuẩn Việt GAP. Ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí tập huấn cho các hộ nông dân tham gia dự án và kinh phí chỉ đạo thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, để nghiên cứu lựa chọn giống chè phù hợp và chủ động cây giống cho phát triển cây chè; Trạm khuyến nông huyện đang thực hiện 2 dự án Khoa học công nghệ liên quan đến cây chè đó là: Dự án trồng chè đầu dòng để cung cấp nguồn hom giống đảm bảo chất lượng cho các vườn giâm trên địa bàn, Dự án trồng chè Kim tuyên tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất chè Ô long. Xây dựng 2 vườn giâm đạt tiêu chuẩn hàng năm sản xuất khoảng 250 vạn cây giống/năm. Phối hợp với các đơn vị  nghiên cứu khoa học xây dựng các mô hình trình diễn về phân bón, giống, xây dựng mô hìnhg sản xuất chè an toàn, sản xuất chè theo tiêu chuẩn ViệtGAP. Gắn với sản xuất là khâu chế biến, đến nay trên địa bàn huyện Phổ Yên, ngoài việc người dân từ chế biến và tiêu thụ chè Thái Nguyên theo kinh nghiệm và thị trường nông sản thoogn thường. Việc tiêu thụ chè trên địa bàn đang hướng tới  4 cơ sở chế biến chè như: Công ty chè Bắc Sơn; Công ty chè Vạn Tài; Công ty chế biến chè Việt Thái và cơ sở chế biến chè Hương Giang ở xã Tân Phú đang khẳng định về chất lượng và thương hiệu cho cây chè Phổ Yên trên thị trường trong nước và thế giới.

Với thuận lợi từ chủ trương của Đảng đến nhận thức của người dân về thế mạnh của cây chè ở Phổ Yên; Bằng cơ chế chính sách ưu đãi cho đầu tư phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa nông sản sạch theo tiêu chuẩn ViệtGAP; Với tiềm năng về diện tích gần 1000 ha cho trồng mới và hơn 1000 ha cần chuyển đổi bằng các giống chè mới; Người trồng chè đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và hệ thống chế biến tiêu thụ đang từng bước được mở rộng; Có thể thấy tiềm năng cho phát triển cây chè ở Phổ Yên đang rộng mở cho cả 3 nhà: Sản xuất, chê biến và tiêu thụ. Khi khai thác được những lợi thế tiềm năng đó sẽ đồng hành với việc đưa công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn từng bước tới vùng núi Phổ Yên  ./.

Viết bình luận: