“HTX kiểu mới giúp chúng tôi đổi đời”

Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Nhài, Phó Giám đốc HTX chè Tân Hương, xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Theo bà Nhài, chỉ khi nào người nông dân tham gia vào HTX kiểu mới, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng tạo dựng thương hiệu thì những sản phẩm chè Thái Nguyên người nông dân làm ra mới đáp ứng được nhu cầu thị trường và đời sống người dân mới có thể thay đổi được. 

 
 
Bà Nguyễn Thị Nhài
Ảnh: Hoàng Long
 
Mô hình HTX kiểu mới chè Tân Hương được thành lập năm 2011, dưới sự trợ giúp của một tổ chức phi Chính phủ của Canada. Cũng từ năm đó, HTX hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, tức là hoạt động theo Luật HTX và Điều lệ HTX. "HTX kiểu mới đã giúp xã viên có tinh thần tự giác xây dựng HTX và hoạt động của hội viên phải tuân thủ theo Điều lệ, Nghị quyết như: Phải sản xuất ra những sản phẩm đảm bảo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm và tuân thủ theo quy định của HTX như thành lập tổ, nhóm sản xuất chè Tân Cương Thái Nguyên và người chịu trách nhiệm tổ, nhóm đấy phải có trách nhiệm, có năng lực quản lý để xây dựng thương hiệu mạnh, giúp bà con xã viên có thu nhập ổn định, phát triển đời sống”, bà Nhài khẳng định. 
 
Cũng theo bà Nhài, nhiều bà con còn tâm lý ngại vào Hội nên việc vận động bà con xã viên vào HTX kiểu mới cũng gặp phải khó khăn. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng của HTX còn nhiều bất cập. Đất xây dựng nhà xưởng, trụ sở hội họp của bà con xã viên chưa có, hiện nay HTX vẫn còn phải đi thuê, đi mượn của hộ gia đình xã viên HTX. 
 
Vì vậy, một trong những cái khó của HTX kiểu mới hiện nay theo như bà Nhài chia sẻ là nguồn vốn. Tuy nhiên, nếu cần phải đưa ra một lời so sánh giữa HTX kiểu mới với kiểu cũ bà Nhài đã không ngần ngại khẳng định: HTX kiểu mới bây giờ có rất nhiều quyền lợi, nhiều đổi mới, thực sự giúp nông dân đổi đời. Nhưng HTX kiểu mới muốn phát triển được thì phải làm ra những sản phẩm tốt để bán ra thị trường. Người nông dân muốn sản phẩm của mình được thị trường chấp nhận thì phải có HTX là người đại diện để đứng ra tiêu thụ sản phẩm chè Thái Nguyên. Với trách nhiệm đó, vai trò của HTX kiểu mới nặng nề hơn HTX ngày xưa rất nhiều. 
 
"Vai trò của HTX kiểu mới hiện nay và chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của bà con xã viên đều phải có ý thức rất cao thì mới có thể giúp HTX phát triển tốt”, bà Nhài khẳng định.

Viết bình luận: