Tất cả sản phẩm

Trà Tân Cương Hảo Hạng 500gr

Trà Tân Cương Hảo Hạng 500gr

Liên hệ

Trà Tân Cương Hảo Hạng 500gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc, có giá cả và chất lượng đảm bảo tương đồng với nhau. Đơn vị chúng tôi là HTX chuyên sản...

Trà Tân Cương Đặc Biệt (100gr)

Trà Tân Cương Đặc Biệt (100gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Đặc Sản - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương...

Trà Tân Cương Đặc Biệt (200gr)

Trà Tân Cương Đặc Biệt (200gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Đặc Sản - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương...

Trà Tân Cương Đặc Biệt (500gr)

Trà Tân Cương Đặc Biệt (500gr)

Liên hệ

Sản phẩm chưa sản xuất, xin vui lòng lựa chọn sản phẩm khác Xin cảm ơn Hoa Lài vốn là loài hoa có thể trồng khắp từ nam chí bắc, ở Bảo Lộc cũng trồng được hoa lài và trở thành...

Trà Tân Cương Đặc Biệt (1kg)

Trà Tân Cương Đặc Biệt (1kg)

Liên hệ

Sản phẩm chưa sản xuất, xin vui lòng lựa chọn sản phẩm khác Xin cảm ơn Phương pháp ướp trà sen truyền thống Tự bao đời nay, trà sen Hồ Tây -...

Trà Tân Cương Thượng Hạng 100gr

Trà Tân Cương Thượng Hạng 100gr

Liên hệ

Trà Tân Cương Thượng Hạng 100gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% bằng nguồn nguyên liệu chè búp tươi tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên sạch và an toàn, được sản xuất hoàn toàn theo tiêu chuẩn VietGap, cho chất lượng tốt...

Trà Tân Cương Thượng Hạng 200gr

Trà Tân Cương Thượng Hạng 200gr

Liên hệ

Trà Tân Cương Thượng Hạng 200gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% bằng nguồn nguyên liệu chè búp tươi tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên sạch và an toàn, được sản xuất hoàn toàn theo tiêu chuẩn VietGap, cho chất lượng tốt...

Trà Tân Cương Thượng Hạng (500gr)

Trà Tân Cương Thượng Hạng (500gr)

Liên hệ

Trà Tân Cương Thượng Hạng 500gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% bằng nguồn nguyên liệu chè búp tươi tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên sạch và an toàn, được sản xuất hoàn toàn theo tiêu chuẩn VietGap, cho chất lượng tốt...

Trà Tân Cương Thượng Hạng (1 kg)

Trà Tân Cương Thượng Hạng (1 kg)

Liên hệ

Trà Tân Cương Thượng Hạng 1kg: Là sản phẩm được sản xuất 100% bằng nguồn nguyên liệu chè búp tươi tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên sạch và an toàn, được sản xuất hoàn toàn theo tiêu chuẩn VietGap, cho chất lượng tốt...

Trà Tân Cương Hảo Hạng 100gr

Trà Tân Cương Hảo Hạng 100gr

Liên hệ

Trà Tân Cương Hảo Hạng 100gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc, có giá cả và chất lượng đảm bảo tương đồng với nhau. Đơn vị chúng tôi là HTX chuyên sản xuất và...

Trà Tân Cương Hảo Hạng 200gr

Trà Tân Cương Hảo Hạng 200gr

Liên hệ

Trà Tân Cương Hảo Hạng 200gr: Là sản phẩm được sản xuất 100% tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc, có giá cả và chất lượng đảm bảo tương đồng với nhau. Đơn vị chúng tôi là HTX chuyên sản xuất và...

Trà Tân Cương Búp Xanh (1kg)

Trà Tân Cương Búp Xanh (1kg)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai Nhật - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Búp Xanh (500gr)

Trà Tân Cương Búp Xanh (500gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai Nhật - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Búp Xanh (200gr)

Trà Tân Cương Búp Xanh (200gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai Nhật - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Búp Xanh (100gr)

Trà Tân Cương Búp Xanh (100gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai Nhật - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Lộc Xuân (1kg)

Trà Tân Cương Lộc Xuân (1kg)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai 777 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Lộc Xuân (500gr)

Trà Tân Cương Lộc Xuân (500gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai 777 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Lộc Xuân (200gr)

Trà Tân Cương Lộc Xuân (200gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai 777 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Lộc Xuân (100gr)

Trà Tân Cương Lộc Xuân (100gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Chè Cành Lai 777 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản...

Trà Tân Cương Bình Dân (1 kg)

Trà Tân Cương Bình Dân (1 kg)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà PHÚC VÂN TIÊN - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản Thái Nguyên. ...

Trà Tân Cương Bình Dân (500gr)

Trà Tân Cương Bình Dân (500gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà PHÚC VÂN TIÊN - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản Thái Nguyên. ...

Trà Tân Cương Bình Dân (200gr)

Trà Tân Cương Bình Dân (200gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà PHÚC VÂN TIÊN - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản Thái Nguyên. ...

Trà Tân Cương Bình Dân (100gr)

Trà Tân Cương Bình Dân (100gr)

Liên hệ

- Tên sản phẩm: Trà PHÚC VÂN TIÊN - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương - Đặc sản Thái Nguyên. ...

Trà Nõn Tôm số 1 (1kg)

Trà Nõn Tôm số 1 (1kg)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT: - Tên sản phẩm: Trà Nõn Tôm số 1 - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên,...