Trà Tân Cương Đặc Biệt

Trà Tân Cương Đặc Biệt (100gr)

Trà Tân Cương Đặc Biệt (100gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Đặc Sản - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương...

Trà Tân Cương Đặc Biệt (200gr)

Trà Tân Cương Đặc Biệt (200gr)

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Tên sản phẩm: Trà Tân Cương Đặc Sản - Sản phẩm Trà Tân Cương Thái Nguyên, 100% nguyên liệu được thu hái từ vùng Chè Tân Cương...

Trà Tân Cương Đặc Biệt (500gr)

Trà Tân Cương Đặc Biệt (500gr)

Liên hệ

Sản phẩm chưa sản xuất, xin vui lòng lựa chọn sản phẩm khác Xin cảm ơn Hoa Lài vốn là loài hoa có thể trồng khắp từ nam chí bắc, ở Bảo Lộc cũng trồng được hoa lài và trở thành...

Trà Tân Cương Đặc Biệt (1kg)

Trà Tân Cương Đặc Biệt (1kg)

Liên hệ

Sản phẩm chưa sản xuất, xin vui lòng lựa chọn sản phẩm khác Xin cảm ơn Phương pháp ướp trà sen truyền thống Tự bao đời nay, trà sen Hồ Tây -...